Irena Boumová

Irena Boumová je absolventkou Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze, v současné době studuje na stejné fakultě doktorský studijní program P 3501 V007 Architektura a urbanismus: Architektura – teorie a tvorba. Ve své disertační práci Vývoj typologie bydlení v podmínkách tržní ekonomiky v České republice se pod vedením prof. Ing. arch. Zdeňka Zavřela zabývá problematikou soudobého bydlení. Zároveň působí jako extení vyučující předmětů Základy architektonického navrhování a Základní ateliér.
Kontakt

Napište nám...


(c) Irena Půžová