Martin Čeněk

Martin Čeněk je absolventem Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze (2000-2006), v současné době studuje na stejné fakultě doktorský studijní program P 3501 V007 Architektura a urbanismus: Architektura – teorie a tvorba se zaměřením na udržitelnou architekturu, jeho školitelem je prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel.

Zúčastnil se studijních stáží na Ecole d’architecture de Grenoble (2003-2004) a na ISACF La Cambre v Bruselu (2004). Profesně působil mimo jiné v Římě (2006-2008), kde spolupracoval s ateliéry Archea associati a GAP architetti associati.

Odroku 2008 pracuje ve vlastním ateliéru v Praze Martin Čenek Architecture.

autorizovaný architekt (ČKA)
registered architect (ARB)

Cenek_Martin_01

Kontakt

Napište nám...


(c) Irena Půžová