Recenze přednášky Petera Lorenze

Znovuobjevení urbanismu

Peter Lorenz je významným představitelem střední generace rakouských architektů a jedním z mála architektů pocházejících z regionu Vorarlbersko, vyhlášeného kvalitou architektury a důrazem na její udržitelnost, který je úspěšný i v hlavním městě Vídni. Patří k těm rakouským architektům, kteří se zamlada postavili takzvané „architektuře kožených kalhot“.

Jeho záběr je velmi široký, čemuž odpovídala i pražská přednáška, kterou architekt Lorenz primárně věnoval  kolektivnímu, respektive sociálnímu bydlení. Vedle toho se ale dotkl i dalších mnoha zásadních témat dnešní architektury a také jejích vazeb na politickou a ekonomickou situaci, a to nejen ve své zemi.

Již v samém úvodu zmínil Peter Lorenz současný stav výstavby v Rakousku. V roce 2011 nebyly podle jeho slov ani jednomu novému projektu sociální výstavby přiděleny finance. O projektech rozhoduje 25členná komise, která je hodnotí podle čtyř kritérií – architektury, udržitelnosti, sociálního aspektu a samozřejmě podle ceny. Ale na výstavbu nových projektů nemá v současné době Vídeň finanční prostředky, a navíc údajně chybí i politická vůle. Důvod spatřuje Peter Lorenz v tom, že obyvatelé sociálních bytů v dnešní době už nevolí levici, která je ve Vídni již od první světové války u moci a vždy výstavbu sociálního bydlení prosazovala. Další část přednášky pak architekt Lorenz věnoval historii kolektivního sociálního bydlení ve Vídni, a to od roku 1919, kdy hned po skončení první světové války začaly vznikat významné projekty bytových staveb. Objasnil důvody, které vedly k tak masivní výstavbě, a přiblížil i její charakteristiky a vývoj v první polovině dvacátého století. Upozornil rovněž, že cena bydlení je dnes ve Vídni – ve srovnání s jinými evropskými městy – extrémně nízká.

Podstatnou část přednášky pak věnoval Peter Lorenz projektům své kanceláře (Peter Lorenz Ateliers), která se věnuje jak architektonickým projektům, tak urbanismu. Na jeho význam kladl architekt velký důraz. Již od počátku 90. let se dle jeho slov územní plánování opět vrátilo do rukou architektů, kteří si po letech jistého „pohrdání“ urbanismem znovu uvědomili jeho úlohu. Dnes je přibližně 90 % územního plánování řešeno architekty a jeho potřeba vychází ve většině případů od soukromých investorů. Dle slov Petera Lorenze je kvalita města závislá více na jeho tkáni (urbanismu) než na  jednotlivých budovách. Kriticky se vyjádřil k expresivnímu urbanismu některých současných architektů (zejména Zahy Hadid), který dle jeho názoru nenechává příliš prostoru samotné architektuře a je příliš konkrétní.

Přístup k územnímu plánování pro výstavbu kolektivního sociálního bydlení pak architekt Lorenz ilustroval na příkladech významných vídeňských projektů své kanceláře, jako jsou Nussbaumallee Süd (Vídeň, 2007–2010), Zippersiedlung (Vídeň, 2010–2013) anebo na územním plánování nových městských částí v Klagenfurtu (projekt 2011, předpokládaná realizace 2012–2030) a také na projektu přestavby areálu plynojemů ve Vídni – Smart & Green 21 (plánovaná realizace 2010–2020), kde navrhuje 1,5 km dlouhý bytový objekt s 1 000 byty jako zřetelnou reakci na vídeňský Karl Marx Hof z dvacátých let 20. století.

Kromě toho prezentoval i některé dokončené projekty sociálního bydlení ve Vídni, ale i příklady svých staveb odjinud, např. luxusního bydlení Sottolfaro v italském Terstu (2004, viz obr. 1), kde byl kladen důraz na prosté moderní materiály a maximální soukromí jednotlivých uživatelů.

PL_01

Obr. 1: Bytový dům Sottolfaro, Terst, Itálie, 2004. Zdroj/Source: Peter Lorenz Ateliers.
Lorenz, P. The Architects Contribution. Přednáška. Praha: FA ČVUT, 31. 10. 2011 

Celkově byla přednáška Petera Lorenze velmi inspirativní a konkrétní. Architekt v ní jasně prezentoval své názory – zejména na roli urbanismu a územního plánování pro rozvoj měst, na možnosti sociálního bydlení jakožto typologie, na jeho úskalí a hlavně politicko-ekonomické pozadí celé sociální výstavby ve Vídni. Tento jeho pohled byl – alespoň pro mě – asi nejzajímavější částí jeho přednášky, neboť se jedná o subjektivní hodnocení velmi zkušeného profesionála, které je jen málokdo ochoten veřejně odhalit. 

Poznámka editorky: Přednáška Petera Lorenze nazvaná The Architects Contribution se konala dne 31. 10. 2011 v rámci přednáškového cyklu Collective Housing in Europe, který pořádala Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze za podpory Rozvojového projektu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky pro rok 2011 - program 5b na zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na vysoké škole, Velvyslanectví Nizozemského království v České republice, Rakouského kulturního fóra v Praze a Institutu Cervantes v Praze.

Martin Čeněk
15.12.2011


Collective Housing in Europe: Přednáška Petera Lorenze, 31. 10. 2011.
Fotografie: Lubomír Kotek. 2011.

Literatura

DECORTI, Giulia, SICKLINGER, Andreas. Reactions: Peter Lorenz. 1. vyd. Melfi: Edizioni Libria, 2006. ISBN 88-87202-73-7.

GUTIERREZ, Laurent; LORENZ, Peter. Vienna < > Hong Kong: Learning from Antipodes. 1. vyd. Hong Kong: Map Book Publishers. 2003. ISBN 962-86040-6-6.

Soubory ke stažení


(c) Irena Půžová