Analyzuji, navrhuji a projektuji
stavby pro bydlení.
 

Habilab je má domácí achitektonická laboratoř, kterou jsem si vytvořila v průběhu rodičovské dovolené hlavně pro radost, a také proto, abych nevyšla zcela ze cviku a pracovního rytmu. Vzhledem k mým předchozím akademickým, výzkumným a pracovním zkušenostem se věnuji projektům souvisejícím s bydlením, na což odkazuje i název těchto stránek vytvořený složením latinských slov habitatio (bydlení) a laboratorium (laboratoř). Po ukončení rodičovské dovolené je mé domácí architektonické navrhování upozaděno z důvodu nástupu do zaměstnání, kde se věnuji projektování bytových staveb větších měřítek.