V období mezi lety 2011–2017 jsem měla příležitost podílet se na výzkumných projektech řešených Oddělením Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR. Všem svým kolegům a kolegyním děkuji za schovívavost a podporu při mých nejistých krůčcích jiným, přesto s architekturou souvisejícím, oborem.

Vybrané publikace

GIBAS, Petr, BOUMOVÁ, Irena. The Urbanization of Nature in a (Post)Socialist Metropolis: An Urban Political Ecology of Allotment Gardening. International Journal of Urban and Regional Research 44 (1): 18–37, ISSN 1468-2427. 2020.

LUX Martin, SAMEC Tomáš, BARTOŠ Vojtěch, SUNEGA Petr, PALGUTA Ján, BOUMOVÁ Irena, KÁŽMÉR Ladislav. Who actually decides? Parental influence on the housing tenure choice of their children. Urban Studies 55 (2): 406-426, ISSN: 0042-0980. 2018.

MIKESZOVÁ, Martina, BOUMOVÁ, Irena. Identifikace potřebnosti sociálního bydlení v jednotlivých obcích ČR. Urbanismus a územní rozvoj 20 (1): 6–12, ISSN 1212-0855. 2017.

SAMEC Tomáš, GIBAS, Petr, BOUMOVÁ Irena, KÁŽMÉR Ladislav. Motolské údolí: Výstupy ze zapojení veřejnosti. Praha: Výzkumná zpráva, A69 – architekti s. r. o. 2016.

LUX Martin, GIBAS Petr, BOUMOVÁ Irena, HÁJEK Martin, SUNEGA Petr. Reasoning Behind Choices: Rationality and Social Norms in the Housing Market Behaviour of First-time Buyers in the Czech Republic. Housing Studies 32 (4): 517-539. ISSN 0267-3037. 2017.

BOUMOVÁ, Irena, ZDRÁHALOVÁ, Jana. The Apartment with the Best Floor Plan Layout: Architects versus Non-architects. Critical Housing Analysis. 3 (1): 30-41, ISSN: 2336-2839. 2016.

LUX, Martin. (ed.); SUNEGA, Petr; BOUMOVÁ, Irena; GIBAS, Petr; SAMEC, Tomáš; BARTOŠ, Vojtěch; MIKESZOVÁ, Martina; HÁJEK, Martin; KÁŽMÉR, Ladislav; PALGUTA, Ján. Standardy bydlení 2014/2015: Sociální normy a rozhodování na trhu bydlení. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., ISBN 978-80-7330-279-5. 2015