ODBORNÉ PUBLIKACE

V období mezi lety 2011–2017 jsem měla příležitost podílet se na výzkumných projektech řešených Oddělením Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR. Všem svým kolegům a kolegyním děkuji za schovívavost a podporu...

DISERTAČNÍ PRÁCE

V roce 2015 jsem po dlouhém a vysilujícím boji dokončila disertační práci Proměna prostorového uspořádání bytu v období postsocialismu. V následujícím roce jsem ji na Fakultě architektury ČVUT úspěšně...

VÝUKA A AKADEMICKÉ PROJEKTY

V průběhu doktorského studia na Fakultě architektury ČVUT jsem po dobu tří akademických let vyučovala předmět Základy architektonického navrhování v ateliéru ZAN Zavřel–Boumová. V atelieru prof. Zdeňka Zavřela jsem dále...