V průběhu doktorského studia na Fakultě architektury ČVUT jsem po dobu tří akademických let vyučovala předmět Základy architektonického navrhování v ateliéru ZAN Zavřel–Boumová. V atelieru prof. Zdeňka Zavřela jsem dále dva semestry konzultovala návrhy bytových staveb a po dobu dvou semestrů jsem také učila cvičení Urbanismus I. Kromě výuky jsem se podílela na vědecko-výzkumných, pedagogických a rozvojových projektech, z nichž nejvýznamnějším bylo uspořádání cyklu přednášek zahraničních hostů Collective Housing in Europe v roce 2011.

Vybrané akademické projekty

HAINC, Jaromír; JEHLÍK, Jan; BOUMOVÁ, Irena. Obytné soubory 1989-2009: Internetová databáze. FRVŠ: Kategorie G2, 2011. Číslo grantu: FRVŠ 529/2011.

ZAVŘEL, Zdeněk; HLAVÁČEK, Dalibor; BOUMOVÁ, Irena. Komunikace s veřejností a prezentace ČVUT v oboru architektura v ČR a v zahraničí: Studentská soutěžní přehlídka Druhá kůže. MŠMT: Rozvojový projekt, 2011. 

ZAVŘEL, Zdeněk; BROŽOVÁ, Michaela; ŠESTÁKOVÁ, Irena, BOUMOVÁ, Irena. Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníku na vysoké škole: Přednáškový cyklus Collective Housing in Europe. MŠMT: Rozvojový projekt, 2011. 

HLAVÁČEK, Dalibor; SCHLEGER, Eduard; ZAVŘEL, Zdeněk; BOUMOVÁ, Irena; ČENĚK, Martin; KASALOVÁ, Hana. Udržitelný rozvoj – Důsledky pro architektonickou tvorbu / Sustainable Development – Consequences for Architectural Design. ČVUT: SGS, 2010. Číslo grantu: SGS10/098/OHK1/1T/15.

BOUMOVÁ, Irena; ZAVŘEL, Zdeněk; MOCOVÁ, Alena. Bydlení: Studijní materiály na internetu. FRVŠ: Kategorie G2, 2010. Číslo grantu: FRVŠ 1116/2010.

ZDRÁHALOVÁ, Jana; SEDLÁK, Jan; BOUMOVÁ, Irena. Inovace cvičení Urbanismus I. FRVŠ: Kategorie F2a, 2010. Číslo grantu: FRVŠ 1987/2010.

BOUMOVÁ, Irena; ZAVŘEL, Zdeněk. Vývoj typologie městského bydlení v podmínkách tržní ekonomiky: Porovnání vývoje v České republice a v Nizozemsku. ČVUT: IGS, 2009. Číslo grantu: CTU0906115.