Aktuality

Příspěvky
21.01.2014

Světlo a jeho vliv na lidské emoce a vnímání prostředí

V 19. století nebyla technologie schopna nabídnout takovou úroveň komfortu jako dnes. Prvky osvětlení byly většinou funkčně umisťovány, tj. byly instalovány tak, aby osvětlovaly vnitřní prostory, které byly dál od oken, a přirozené světlo sem již...

[Romana Fukalová]

Zpráva
17.12.2013

European Prize for Urban Public Space 2014

Možnost registrace do mezinárodní architektonické soutěže European Prize for Urban Public Space 2014 je otevřena až do 21. 1. 2014. Soutěž se od roku 2000 koná každé dva roky a je pořádána významnými kulturními institucemi zabývajícími se soudobou...

[Jana Zdráhalová]

Příspěvky
18.06.2012

Meaning of space in the gentrified part of Prague

Jana Zdráhalová se zabývá prostorovými charakteristikami zástavby a jejími vlivy na sémantiku prostředí. Konkrétní analýza je zaměřena na pražské Holešovice. Představená práce je součástí tříletého projektu, finančně podporovaného...

[Jana Zdráhalová]

Příspěvky
12.06.2012

Sociologie moderního města

Seminární práce Petry Dupalové se zaměřuje na problematiku urbanizace a rozvoje měst v zemích Třetího světa. Práce vznikla podvedením Mgr. Jana Sládka v předmětu Sociologie města na Filosofické fakultě University Karlovy v akademickém roce...

[Petra Dupalová]

Příspěvky
06.06.2012

Český venkov jako periferie?

Tomáš Samec se ve své seminární práci věnuje rozdílům mezi venkovským a městským prostředím. Seminární práce byla vypracována v akademickém roce 2011-2012 v předmětu Úvod do sociologie města vyučovaném na Filosofické fakultě University...

[Tomáš Samec]

Příspěvky
01.06.2012

Bytová situace a demografické chování české populace: Vliv bytové situace při transformaci demografického chování české

Seminární práce Heleny Polesné se zabývá proměnou demografického chování české populace a bytovou situací v 90. letech 20 století. Práce byla vytvořena v akademickém roce 2011-2012 v předmětu Sociologie sídel vyučovaném na Filosofické fakultě...

[Helena Polesná]

Příspěvky
27.05.2012

Město v českých zemích se zaměřením na období středověku

Seminární práce Barbory Kuprové je věnována sociálním aspektům středověkých měst v českých zemích. Seminární práce byla vytvořena pod vedením Mgr. Jana Sládka v rámci předmětu Sociologie sídel na Filosofické fakultě University Karlovy v...

[Barbora Kuprová]

Příspěvky
15.05.2012

Stárnutí v komunitě

Příspěvek Veroniky Bešťákové vyhodnocuje potenciální rizika implementace konceptu aktivního stárnutí v komunitě do českého prostředí. Příspěvek byl podpořen grantem Studentské grantové soutěže ČVUT SGS 11/073/OHK1/1T/15....

[Veronika Bešťáková]

Příspěvky
04.03.2012

Rozhovor s Michalem Kohoutem

Architekt a vysokoškolský pedagog doc. Ing. arch Michal Kohout působí mimo vlastní architektonickou praxi Jiran Kohout architekti s.r.o.  jako vedoucí návrhového ateliéru - Atelier Kohout Tichý na Fakultě architektury Českého vysokého učení...

[Irena Boumová]

Příspěvky
18.02.2012

Recenze přednášky Dietmara Eberleho

Přednáška profesora Dietmara Eberleho ze Švýcarska zakončila sérii přednášek v rámci cyklu Collective Housing in Europe. Na rozdíl od předchozích přednášek se konala v Betlémské kapli na Starém Městě pražském, což samo předznamenalo...

[Jaromír Hainc]

Projekty
17.02.2012

Obytný soubor Hvězda

Obytný soubor Hvězda je umístěn v městské části Praha 6 – Veleslavín, realizován byl podle návrhu architektonické kanceláře Studio VM v letech 1996-1999. Soubor kombinuje různé typologie městského bydlení. Analýza Space SyntaxVýsledek ukazuje...

[Jaromír Hainc]

Příspěvky
15.02.2012

Space Syntax

Space Syntax reprezentuje metodu založenou na top-down přístupu. Laboratoř Space Syntax byla založena v roce 1995 v Londýně, po roce 2000 se začala tato teorie a její nástroje šířit po celém světě. (Hillier, 2007, 1-4) Předpokládám, stejně jako...

[Jaromír Hainc]

Projekty
14.02.2012

Obytný soubor Palouk

Obytný soubor Palouk vznikal ve třech fázích podle návrhu architektonické kanceláře Casua a spolupracujících architektů. Obytný soubor byl postaven mezi lety 1996-1999 v předměstské části Prahy, na území městské části Strašnice. Analýza...

[Jaromír Hainc]

Projekty
12.02.2012

Obytný soubor Slunečný Vršek

Analýza Space SyntaxVýsledek ukazuje nízkou škálu integrační hodnoty ve veřejném prostoru souboru reprezentovanou nejnižší hodnotou integrace v modré barvě.

[Jaromír Hainc]

Projekty
07.02.2012

Obytný soubor Kaskády Barrandov

Analýza Space SyntaxVýsledek ukazuje nízkou škálu integrační hodnoty ve veřejném prostoru a vyšší míru integrace v soukromých (částečně přístupných – polosoukromých) dvorech jednotlivých objektů. Soubor byl navržen s vybaveností převážně...

[Jaromír Hainc]

Projekty
03.02.2012

Obytný soubor Velká Skála

Analýza Space SyntaxVýsledek analýzy ukazuje celé spektrum integračních hodnot, od malých hodnot integrace (modrá barva) až po maximální hodnoty integrace reprezentovaných červenou barvou. Výsledek je možné interpretovat tak, že soubor má...

[Jaromír Hainc]

Projekty
01.02.2012

Obytný soubor U Kříže

Analýza Space SyntaxVýsledek analýzy ukazuje celé spektrum integračních hodnot, s výjimkou vyšších hodnot integrace. Maximální míra integrace se nachází v ose celého souboru. Z ní pak vycházejí paprsky s nižší hodnotou integrace a přístupnosti....

[Jaromír Hainc]

Projekty
30.01.2012

Obytný soubor Nová Liboc

Analýza Space SyntaxVýsledek analýzy ukazuje celé spektrum integračních hodnot. Rozložení integračních hodnot reaguje na situaci a umístění souboru v lokalitě. Vyšší míry integrace navazují na přístupové osy a naopak menší hodnoty integrace se...

[Jaromír Hainc]

Projekty
27.01.2012

Obytný soubor Pod Kozincem

Analýza Space SyntaxVýsledek provedené analýzy vykazuje homogenní hodnoty nenižší míry integrace reprezentované modrou barvou. Jedná se tedy o nízkou míru integrace v celém souboru.

[Jaromír Hainc]

Projekty
24.01.2012

Obytný soubor Malá Šárka

Analýza Space SyntaxVýsledek provedené analýzy ukazuje celé spektrum integračních hodnot. Nejvyšší míra integrace (reprezentována červenou barvou) se nachází uprostřed souboru. Okrajové částí vykazují nižší hodnotu integrace (reprezentováno...

[Jaromír Hainc]

Bytový dům Funen Park De Architekten Cie: Bytový dům Funen Park, Amsterdam. 2005.
Fotografie: Irena Boumová. 2010.

(c) 2011 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury | Webdesign MHServis.cz