KUCHYNĚ XXIII-II

„Předdůchodová“ renovace kuchyně v rodinném domě z bytu z 1. poloviny 20. století, v níž mělo být všechno snadno dosažitelné, lehce otvíratelné a bez zbytečných módních výstřelků....

KUCHYNĚ S OSTRŮVKEM

Renovace kuchyně s nově navrženým ostrůvkem, nad kterým je zavěšena oboustranně prosklená skříňka/vitrína určená pro sklenice a kávový servis. Kromě vestavné vinotéky ostrůvek obsahuje i zásuvkový minibar s čílkem...

KUCHYNĚ S DÝHOVANÝMI DVÍŘKY

Projekt interiéru kuchyně v renovovaném bytě o velikosti 1+1 byl do značné míry limitován polohou původních historických dveří a dvojicí revizních dvířek, které předurčily polohu zařizovacích předmětů a návrh...

DŮM PRO DUBOVÉ SKŘÍTKY

Stavba domečku pro dubové skřítky v Českém ráji. Stavební řízení proběhlo bez průtahů, sortiment dostupného stavebního materiálu byl nebývale široký . Přeji hezký podzim! 2023...

KRÁSNÉ LÉTO!

Přeji všem krásné léto, dostatek volného času, odpočinku a spoustu radosti! 2023 *Zvířátko na fotografii je mým výrobkem z výtvarné dílničky určené původně dětem, … tvůrčí pnutí prostě nešlo potlačit......

PF 2023

K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2023 připojuji poděkování všem svým „stavebníkům“ za projevenou důvěru. 2023...

TRUHLÁŘSKÉ ZBYTKY

Cestou z konzultací v truhlářství jsme se s dcerkou občas stavily v místní zavedené cukrárně, kde mi život pravidelně oslazovaly „koule z cukrářských zbytků“ obalené kokosem a řádně provoněné rumem. Ty mě inspirovaly k...

PF 2020

Přeji radostné prožití vánočních svátků a do nového roku pak především hodně zdraví, štěstí a pokoje. 2020...

ODBORNÉ PUBLIKACE

V období mezi lety 2011–2017 jsem měla příležitost podílet se na výzkumných projektech řešených Oddělením Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR. Všem svým kolegům a kolegyním děkuji za schovívavost a podporu...

PF 2019

Přeji úspěšné zakončení letošního roku a bezstarostné vykročení do roku nového, hodně štěstí a hlavně zdraví. 2019...

DISERTAČNÍ PRÁCE

V roce 2015 jsem po dlouhém a vysilujícím boji dokončila disertační práci Proměna prostorového uspořádání bytu v období postsocialismu. V následujícím roce jsem ji na Fakultě architektury ČVUT úspěšně...

VÝUKA A AKADEMICKÉ PROJEKTY

V průběhu doktorského studia na Fakultě architektury ČVUT jsem po dobu tří akademických let vyučovala předmět Základy architektonického navrhování v ateliéru ZAN Zavřel–Boumová. V atelieru prof. Zdeňka Zavřela jsem dále...